Ocena kompetencji pracowników

Projektowanie szablonów ocen, baza pracowników i stanowisk, harmonogram ocen, okresowa realizacja ocen oraz analiza wyników ocen i wnioskowanie.

Zarządzanie stojakami do transportu okien

Zarządzanie stojakami do transportu okien, ewidencja zasobów, monitoring lokalizacji i przegląd produktów na stojaku, identyfikacja transporterów.

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Opogramowanie do ewidencji projektów inwestycyjnych - planowanie i ewidencja wydatków, monitoring realizacji inwestycji, aktywne powiadomienia, raportowanie.

Planowanie dostaw i planowanie produkcji

Internetowe oprogramowanie do prowadzenia planu dostaw w interakcji z klientami, celem wspomagania procesu planowania produkcji.

System do obsługi zamówień do dostawców

Gromadzenie i zatwierdzanie zamówień na materiały eksploatacyjne i biurowe. Powiadamianie dostawców o zamówieniach, kontrola dostawy, raporty i zestawienia.

Zarządzanie produkcją w narzędziowni

Zarządzanie procesem produkcyjnym wraz z elementami ofertowania i zamówień oraz magazynem. Projektowanie i technologia oraz nadzór nad przebiegiem procesu, rejestracja zdarzeń produkcyjnych.

Ewidencja narzędzi

Ewidencja narzędzi przeznaczonych do produkcji emenentów z tworzyw sztucznych, powierzonych przez zleceniodawców.

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie kilkoma rodzajami reklamacji m.in. do dostawców, od klientów wewnętrznych wraz z systemem nadzoru, udziałem dostawcy, działaniami i narzędziami do raportowania i analizowania bazy.

Audyty przedsiębiorstwa w obszarze BHP

Planowanie audytów wraz z system nadzoru ich realizacji, obsługą wniosków poaudytowych, przetwarzaniem informacji o działaniach korygujących i zapobiegawczych.

Wnioski racjonalizatorskie w przedsiębiorstwie

Gromadzenie i przetwarzanie wniosków racjonalizatorskich (pomysłów na usprawnienie przedsiębiorstwa w tym: obniżanie kosztów działalności oraz poprawę bezpieczeństwa) wraz z systemem motywacyjnym i premiowym dla aktywnych pracowników.

Oprogramowanie dla Strefy Ładowania

Sterowanie ładowarką i dezynfencją telefony, integracja maszyny z centralnym systemem zarządzania maszynami, wyświetlanie reklam, gromadzenie danych o klientach w bazie.

System do obsługi zamówień

Przyjmowanie zamówień od klientów wraz z gromadzeniem dokumentacji w postaci plików. Obsługa uploadu dużych plików. Nadzór nad realizacją zamówień, rozliczenia, faktury.

Oprogramowanie dla działu Utrzymanie Ruchu

W przedsiębiorstwach produkcyjnych przy realizacji operacji technologicznych z użyciem maszyn niezbędne jest utrzymania właściwego stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń.