Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym to jeden z kluczowych elementów doskonalenia przedsiębiorstwa. Sprawne przetwarzanie reklamacji ujawnia niezgodności, których przetwarzanie prowadzi do generowania działań mających na celu naprawę niepożądanego stanu w procesie oraz podjęcie działań zapobiegawczych, które wyeliminują powstanie w przyszłości określonej niezgodności. Przedstawiony system reklamacyjny został wykonany i wdrożony przez Galactica..

Oprogramowanie do zarządzania reklamacjami zawiera elementy takie jak kompleksowe podejście do procesu reklamacyjnego i przetwarzanie reklamacji zarówno zgłaszanych przez klientów, ale także reklamacji firmy kierowanych do własnych dostawców. Połączenie wszystkich obszarów biorących udział w procesie wytwarzania pozwala na sprawną realizację procesu doskonalenia i znaczące zwiększenie efektywności doskonalenia.

Wykonane i oferowane przez Galactica oprogramowanie do zarządzania reklamacjami realizuje następujące zadania i posiada funkcjonalności:

 • Ewidencja reklamacji i gromadzenie danych do przetwarzania reklamacji, zarządzanie reklamacjami poprzez zaimplementowany proces przepływu informacji, identyfikacji problemów i niezgodności, prowadzenia działań korygujących.
 • Rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie procesu analizy, opiniowania, zapisów wniosków i spostrzeżeń
 • Ewidencja powodów niewykrycia problemu oraz powodów wystąpienia problemu. Dla każdego powodu ewidencjonowanie podjętych działań w celu usunięcia niezgodności oraz prowadzenie weryfikacji skuteczności działań.
 • Generowanie obciążeń dostawców na podstawie wniosków z procesu przetwarzania reklamacji
 • Gromadzenie dokumentów typu: zdjęcia, filmy itp.
 • Obsługa trybu prostego i złożonego przetwarzania reklamacji.

 

Oprogramowanie do reklamacji - podstawowe elementy systemu:

 • Kontrahenci - baza firm/klientów i dostawców
 • Reklamacje zewnętrzne zgłaszane przez klientów
 • Reklamacje do dostawców odnoszące się do niezgodności w dostawcach materiałów i komponentów do produkcji
 • Reklamacje ilościowe wynikające z realizacji dostaw
 • Uwagi - ewidencja spostrzeżeń i uwag do dostawców wraz z systemem powiadamiania
 • Niezgodności - ewidencja i przetwarzanie wykrytych niezgodności
 • Działania - podjęte działania korygujące i zapobiegawcze
 • Raporty zestawieniowe oraz podsumowania w postaci wykresów generowane w różnych ujęciach
 • Panel administracyjny - zarządzanie systemem, konfiguracja

 

Galeria

 

Zarządzanie reklamacjami za pomocą odpowiedniego oprogramowania może przynieść wiele istotnych dla przedsiębiorstwa korzyści

 • aktywne doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez przetwarzanie reklamacji z różnych obszarów
 • Oszczędność czasu pracowników firmy dzięki narzędziom do ewidencji i powiadomieniom
 • Skuteczniejsza realizacja reklamacji do dostawców dzięki włączeniu dostawców do procesu oraz udostępnieniu im systemu
 • Łatwa kontrola procesu dzięki gotowym raportom


Zobacz także
Oprogramowanie wspomagające zarządzanie jakością
Oprogramowanie do jakości