Galactica projektuje i wdraża oprogramowanie do zarządzania produkcją. Specjalizujemy w informatyzacji produkcji jednostkowej o dedykowanej specyfikacji procesu. Gwarantujemy profesjonalną analizę i projekt systemu, który zorganizuje i wprowadzi skuteczny nadzór nad procesem produkcyjnym.

Dzięki oprogramowaniu Galactica wyeliminowane zostają problemy z: planowaniem obciążenia i angażowaniem zasobów w realiach zmieniających się priorytetów produkcji, dostępnością materiałów do produkcji, dostępem do aktualnych informacji oraz dokumentacji zamówienia i produkcyjnej. Ponadto, systemy realizujące zarządzanie produkcją, mogą być zintegrowane z urządzaniami monitorującymi przebieg procesu, a przyjazne raportowanie zapewnia łatwą i przejrzystą kontrolę realizowanych działań. System może być zaprojektowany i wdrożony w wybranym zakresie, włączając przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej oraz elementy gospodarki magazynowej.

Główne elementy systemu

Elementy systemu produkcyjnego
 • Klienci - baza klientów
 • Oferty - przygotowywanie ofert i kalkulacji cenowych dla klientów
 • Zamówienia - baza zamówień powiązana z bazą klientów, zawiera informacje o wytycznych i terminach realizacji
 • Zlecenia produkcyjne - określają wytyczne dla produkcji
 • Konstrukcja - dokumentacja konstrukcyjna dla potrzeb produkcji wyrobu
 • Technologia - dokumentacja technologiczna, wg której jest realizowany proces technologiczny w postaci przewodników produkcyjnych, opcje definiowania operacji technologicznych, czasów realizacji, alokacji zasobów przedsiębiorstwa (ludzie, maszyny i urządzenia), partii produkcyjnych
 • Produkcja - realizacja działań wynikająca z przewodników produkcyjnych, logowanie zdarzeń rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych operacji technologicznych, sterowanie procesem produkcyjnym, sterowanie produkcją, kontrola realizacji procesu
 • Magazyn - materiały i komponenty do produkcji, możliwość alokowania materiałów przy projektowaniu technologii, planowanie zakupów, wykorzystywanie zapasów magazynowych
 • Maszyny i ludzie - baza zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, możliwość projektowania technologii w oparciu o dostępne zasoby, przegląd obciążenia i dostępności zasobów
 • Kontrola jakości - zapisy związane z kontrolą jakości wykonanych produktów
 • Struktura organizacyjna firmy oraz użytkownicy i uprawnienia
 • Wydruki - generowanie dokumentów (zamówień, zleceń, przewodników, raportów)
 • Raporty - narzędzia do analizy procesu produkcyjnego, przeglądanie produkcji planowanej, zakończone i w toku. Przegląd obciążeń zasobów firmy, w tym maszyn i urządzeń, badanie efektywności pracowników i rozliczanie z wykonywanych zadań, badanie poziomu trafności planowania produkcji
 • Dzienniki zdarzeń - logowanie wybranych zdarzeń związanych z procesem produkcyjnym


Wspomaganie procesu produkcyjnego poprzez integrację z urządzeniami i systemami
Galactica oferuje także integrację systemu z systemami i urządzeniami zewnętrznymi:

 • palmtopy i urządzenia mobilne, wyposażone w czytniki kodów kreskowych dla celów skanowania etykiet produkcyjnych
 • czytniki kodów kreskowych do rozpoczynania, wstrzymywania i kończenia operacji technologicznych
 • drukarki kodów kreskowych i etykiet produkcyjnych
 • obrabiarki CNC, dla których przesyłane są pliki programów NC
 • narzędzia kontrolno-pomiarowe w celu rejestracji wyników pomiarów w systemie
 • ekrany dotykowe z dostępem do elementów systemu wspomagania produkcji np. do dokumentacji
 • inne elementy automatyki
 • inne systemy informatyczne przedsiębiorstwa np. system CRM, ERP


Zarządzanie procesem produkcyjnym - korzyści z wdrożenia systemu

 • Lepsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, dzięki alokacji w przygotowywaniu dokumentacji produkcyjnej
 • Optymalna gospodarka materiałami
 • Skuteczna kontrola pracowników poprzez raporty i zestawienia danych
 • Planowanie i sterowanie produkcją w oparciu o zasoby firmy
 • Lepszy dostęp do wszystkich danych związanych z produkcją wyrobu, dzięki jednemu spójnemu systemowi informatycznemu
 • Skrócenie czasu związanego z przygotowywaniem: ofert, kalkulacji, przewodników produkcyjnych, dzięki słownikom i szablonom dokumentów


Branże:

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne specjalizujące się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej
 • Przemysł mechaniczny, narzędziowy, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń


Wybrane realizacje:
System wspomagający produkcję w przedsiębiorstwie branży mechanicznej
System wspomagający produkcję okien okrętowych

Zobacz także
Systemy i oprogramowanie dla przedstawicieli handlowych
Galactica Ursa - gotowe oprogramowanie wspomagające produkcję
Oprogramowanie CRM i B2B