Planowanie produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych to złożony proces i z uwagi na optymalizację procesu produkcyjnego, konieczne jest analizowanie wielu danych wejściowych. W przedsiębiorstwach np. przemysłu: chemicznego, papierniczego, spożywczego (i wielu innych) wykorzystuje się metody planowania produkcji w oparciu o planowanie dostaw. Nie jest to jedyne źródło danych wejściowych do procesu planowania jednak z uwagi na uczestnictwo klienta w procesie planowania dostaw, jest to wiodący obszar danych.

Galactica stworzyła i wdrożyła internetowe oprogramowanie do planowania dostaw w przedsiębiorstwie przemysłowym. Główna idea systemu polega na zastosowaniu cyklicznego modelu gromadzenia informacji o planowanych dostawach, pochodzących bezpośrednio do klientów. Udział klienta w tym procesie ma kluczowe znaczenie, ponieważ to klient, poprzez panel aplikacji internetowej wprowadza planowane na kolejne okresy dostawy poszczególnych materiałów.

System działa w trybie automatycznym. Przygotowana została baza zawierają informacje o klientach, produktach, historii dostaw. Określonego dnia miesiąca wysyłane są do klientów z bazy danych powiadomienia. Po przesłanej wiadomości klient otrzymuje zestaw niezbędnych informacji o link do panelu klienta w którym wprowadza planowane dostawy na kolejny okres. Dzięki licznym udogodnieniom i podpowiedziom, klient poświęca na tą czynność minimalną ilość czasu a dzięki wprowadzonym danym możliwa jest realizacja procesu planowania.

Zgromadzone dane są następnie przetwarzane i w postaci wynikowej są udostępniane, poprzez przygotowany do tego celu interfejs wymiany danych, systemom zarządzania procesem produkcyjnym (które funkcjonują w przedsiębiorstwie).

Funkcjonalność systemu:

 • baza klientów zawierająca informacje kontaktowe, dane związane z zakresem zamawianego asortymentu
 • baza produktów wraz ze specyfikacją w zakresie parametrów produktów
 • dokumenty prognozy które uzupełniają klienci w procesie planowania dostaw
 • moduł powiadomień (komunikacji z klientami)
 • raporty i zestawienia prognoz
 • użytkownicy systemu – konta i dane dostępowe
 • panel administracyjny umożliwiający edycję ustawień zarówno w zakresie formularzy gromadzenia danych jak i trybu powiadomień oraz sterowania procesem gromadzenia danych


Galeria


Korzyści z wdrożenia systemu poprzez planowanie dostaw:

 

 • optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez zasilanie danych z planowanych dostaw
 • zmniejszenie kosztów związanych z planowaniem dostaw poprzez automatyzację komunikacji z klientami
 • wprowadzenie ciągłości gromadzenie danych niezbędnym do procesu planowania produkcji a tym samym poprawa planowania produkcji
 • możliwość szerokiej analizy i optymalizacji procesu dzięki gromadzeniu danych historycznych
 • łatwość dostępu do systemu i do danych dzięki zastosowaniu modelu aplikacji internetowej


Zobacz także
Reklamacje do dostawców
Oprogramowanie do zarządzania produkcją