Prowadzenie procesu audytowego jest jednym z głównych elementów każdego systemu jakości. Audytowanie prowadzi się w różnych obszarach oraz z uwagi na różne aspekty przedsiębiorstwa. Galactica stworzyła i wdrożyła system do zarządzania audytami w obszarze BHP. Planowanie audytów, nadzór nad ich realizacją, gromadzenie informacji po audytowych oraz nadzór nad działaniami to główne elementy tego systemu.

Zarządzanie audytami - zadania i funkcjonalność:

 • Przeniesienie całego procesu audytowania, planowania audytów, obserwacji z formularzy papierowych do systemu informatycznego.
 • Usprawnienie powiadamiania poszczególnych osób o planowanych audytach przez pocztę e-mail.
 • Tworzenie rocznych planów przeprowadzania audytów zachowań.
 • Definiowanie na planie zadań, które mają być kontrolowane oraz przydzielenie do nich osób, które w poszczególnych miesiącach będą przeprowadzały audyt.
 • Określanie informacji poaudytowych: zauważone prawidłowe praktyki, nieprawidłowe praktyki, określenie przyczyn nieprawidłowych praktyk, proponowane prawidłowe zachowania.
 • Tworzenie obserwacji wykonywania zadań.
 • Zgłaszanie przez obserwatora, co obserwował i jakie zaobserwował czynności stwarzające zagrożenie.
 • Proponowanie wykonywania działań korygujących.
 • Odnotowywanie wykonania audytu przeprowadzania audytu przez inną osobę (audyt audytowania).


Oprogramowanie do audytów - elementy systemu:

 • Plan audytów - plan audytów obejmuje definicję obszaru audytowania, czas i miejsce, skład zespołu, wytyczne do prowadzenia audytu.
 • Raport z obserwacji zachowań - generowany po przeprowadzeniu audytu
 • Obserwacje - ewidencja obserwacji
 • Audyt audytowania - raport z przeprowadzenia audytu, osoby prowadzącej audyt określonego zadania z planu
 • System raportów z wykresami
 • Moduł administracyjny (zarządzanie listami wyboru, konfiguracja)

 

Galeria


Korzyści z wdrożenia systemu

 • Lepszy nadzór nad procesem planowanego audytowania poprzez system powiadomień
 • Organizacja procesu planowania audytów oraz skrócenie czasu planowania poprzez słowniki i bazy szablonów
 • Łatwa analiza procesu poprzez gotowe raporty zestawieniowe i wykresy
 • Większa mobilizacja zespołu do stosowania zasad systemu jakości dzięki uproszczeniu i skróceniu czasu potrzebnego na proces audytowy


Zobacz także
Oprogramowanie do jakości
Oprogramowanie do ISO