strona główna / Firma / Polityka bezpieczeństwa danych

Polityka bezpieczeństwa danych

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, firma Galactica oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych, w szczególności danych osobowych, które gromadzone są w dostarczanych i hostowanych systemach. Wymogi nałożone na administratorów danych osobowych, zgodnie z §3 ust.1 przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), określają sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.

Jako firma tworząca systemy przetwarzające dane osobowe, dbamy o zgodność naszych produktów z wymaganiami prawa polskiego, tak by dane klientów Galactica były bezpieczne.

Aby zapewnić politykę bezpieczeństwa zgodną z normami GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) wewnętrzna struktura firmy Galactica oraz infrastruktura techniczna na każdym etapie tworzenia, funkcjonowania i serwisu spełnia szereg wymagań:

 

  • Pracownicy Galactica nieustannie podnoszą kwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych, zaznajamiając się z nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz wymaganiami prawnymi.
  • Modułowa konstrukcja systemów Galactica pozwala w precyzyjny sposób zróżnicować uprawnienia poszczególnych użytkowników i skutecznie wpłynąć na selekcjonowanie dostępu do danych.
  • Systemy posiadają funkcje monitorowania i rejestracji zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych oraz wiele innych mechanizmów zabezpieczających dane osobowe Państwa klientów przed niepowołanym odczytem lub kopiowaniem.
  • Precyzyjna i przejrzysta polityka bezpieczeństwa wdrożona w wewnętrzne struktury Galactica, pozwala utrzymać bezpieczeństwo danych na wysokim poziomie, także w procesie prac deweloperskich.


Procedury obsługi serwisowej naszych produktów zostały opracowane i są wykonywane w taki sposób, by pracownicy Galactica nie mieli dostępu do szczegółowych danych osobowych. Długoletnie doświadczenie oraz szereg instrukcji i wytycznych odnoszących się do projektowania naszych systemów informatycznych daje gwarancje, iż każdy kolejny nasz produkt oferuje równie bezpieczny model ochrony danych.
Tematyka związana z ochroną oraz przetwarzaniem danych osobowych jest podłożem wielu pytań i niejasności, dlatego zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.