W każdej firmie można zidentyfikować procesy biznesowe, którym towarzyszy zestaw operacji polegający na przetwarzaniu informacji. Systemy informatyczne wspomagające procesy zapewniają bardziej efektywną ich realizację i dzięki temu poprawiają organizację przedsiębiorstwa. Na rynku dostępnych jest szereg rozwiązań informatycznych, które wspomagają popularne procesy biznesowe w zakresie przetwarzania informacji. Rozwiązania dedykowane Galactica przychodzą z pomocą, gdy jest potrzeba personalizacji rozwiązań informatycznych, a dostępne produkty tzw. pudełkowe, nie spełniają oczekiwań. Galactica oferuje swoim klientom szeroką wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych systemów.

Procesy w środowisku rozproszonym
Ze środowiskiem rozproszonym mamy do czynienia wtedy, gdy uczestnicy procesu są niezależni od siebie w zakresie czasu i przestrzeni. Chcą realizować etapy procesów przypisane do siebie w dogodnym terminie i miejscu oraz posiadać dostęp do aktualnych danych. Galactica specjalizuje się w tworzeniu aplikacji internetowych, które doskonale realizują te założenia.  

Główne elementy dedykowanych systemów wspomagających procesy
Elementy systemów wspomagających procesy

 • Ewidencja danych - formularze do wprowadzania danych, przejrzyste, przyjazne i łatwe w obsłudze, wyposażone w definiowalne listy wyboru, podpowiadanie oraz walidację danych.
 • Workflow - praca grupowa, etapy przetwarzania danych, procesy zatwierdzania i opiniowania
 • Wyszukiwanie i przeglądanie danych - szybki dostęp do żądanych informacji za pomocą rejestrów z bogatymi opcjami filtracji rekordów oraz wyszukiwarki agregujące na metadanych
 • Dokumentacja - gromadzenie i udostępnianie plików związanych z procesem, kontrola dostępu do plików, wersjonowanie
 • Wydruki - dynamiczne wydruki dostosowane do standardów firmy, elastyczne w zakresie formy graficznej
 • Dzienniki zdarzeń - logowanie wybranych zdarzeń związanych z przetwarzaniem danych procesowych
 • Użytkownicy, uprawnienia i role - kastomizowany dostęp dla użytkowników w oparciu o zestaw gotowych ról wynikających z poziomu uprawnień w procesie
 • Monitoring procesu i powiadomienia - zestaw procedur monitorujących wybrane wskaźniki w oparciu o dane gromadzone w procesie oraz procedury i funkcje powiadamiające oraz alarmujące
 • Integracja z zewnętrznymi systemami - importowanie i eksportowanie danych do i z systemu Galactica za pomocą dowolnego interfejsu
 • Internetowe panele dla klientów i kooperantów - włączają w proces klienta i pozwalają na interakcję z nim
 • Komunikacja użytkowników - narzędzia do komunikacji bezpośredniej pomiędzy użytkownikami w postaci wiadomości wewnątrzsystemowych i komunikatora online
 • Wielojęzyczność interfejsu użytkownika
 • Możliwość integracji z pocztą e-mail
 • Kalendarz - możliwość integracji z wybranymi obiektami systemu
 • Panel administracyjny - konfiguracja systemu, dostosowywanie list wyboru, aktualizacje, dostosowywanie szablonów dokumentów


Podstawowe cechy rozwiązań dedykowanych Galactica

 • przyjazny i elastyczny interfejs użytkownika
 • modułowa architektura systemu
 • łatwość dostępu do zasobów, niezależnie od miejsca
 • wspomaganie dowolnych procesów
 • integracja z zewnętrznymi systemami i portalami
 • scentralizowana i przyjazna administracja systemem
 • indywidualne projekty, wdrożenia, obsługa serwisowa


Zalety rozwiązań dedykowanych Galactica

 • Przyspieszenie realizacji procesów
 • Redukcja kosztów obsługi procesów
 • Możliwość alokowania ‘zaoszczędzonych’ zasobów ludzkich do nowych zadań
 • Możliwość analizowania realizacji zadań procesowych w kontekście pracowników, a tym samym monitorowania efektywności pracowników
 • Standaryzacja procesów i ujednolicenie zachowań pracowników
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych i monitoring dostępu do danych
 • Zwiększenie poziomu jakości obsługi klientów


Jakie procesy możemy wspomagać
Każdy proces, w którym przetwarzane są dane zarówno z udziałem ludzi jak i bez nich. Ogólnie ujmując, wszędzie tam, gdzie chcemy gromadzić dane, następnie je przetwarzać, udostępniać oraz analizować i raportować, jest to obszar dla systemów wspomagających procesy. Firma Galactica posiada doświadczenia we wdrożeniach i specjalizuje się w tworzeniu systemów dedykowanych w następujących obszarach:

 • CRM - zarządzanie relacjami z klientami
 • Obsługa zamówień i zleceń wewnętrznych
 • Masowe płatności i fakturowanie
 • Wspomaganie systemów jakości (reklamacje, niezgodności, audyty, doskonalenie)
 • Procesy produkcyjne
 • Systemy sprzedażowe dla przedstawicieli handlowych
 • Zarządzanie narzędziami i obiektami technicznymi


Zobacz także
Oprogramowanie do obsługi zamówień
Systemy do obsługi zamówień
Oprogramowanie do jakości