Klient, któremu Galactica stworzyła oprogramowanie, zajmuje się stałą współpracą z podmiotami w zakresie wykonywania usług związanych z naświetlaniem. Główny cel wdrożenia to nadzór nad procesem, automatyzacja rozdzielania plików zlecenia pomiędzy maszynami, lepsza organizacja obsługi klienta. Galactica stworzyła i wdrożyła system do zarządzania zamówieniami w procesie realizacji usług naświetlania.

Zadanie

 • Automatyzacja tworzenia zleceń - klienci po zalogowaniu do aplikacji sami dodają zlecenia do systemu; każde zlecenie zawiera pozycje, do których przypisane są pliki do wydrukowania (system jest przygotowany na przyjmowanie bardzo dużych plików)
 • Automatyczne katalogowanie plików pomiędzy poszczególne drukarki przy przenoszeniu zlecenia do realizacji (każda pozycja zlecenia ma przypisany rodzaj usługi, w której określona jest ścieżka sieciowa - ścieżka decyduje do którego katalogu sieciowego ma trafić plik; każdy katalog odpowiada odpowiedniej drukarce).
 • Wystawianie faktur dla poszczególnych klientów - po realizacji zleceń wystawiana jest faktura dla klienta - wszystkie niezafakturowane zlecenia danego klienta są umieszczane na jednej fakturze, w przypadku gdy suma na fakturze jest mała, zlecenia są kolejkowane i oczekują na kolejne tego klienta, aby wystawiana faktura nie zawierała zbyt drobnej kwoty.
 • Dostawy - podczas tworzenia zlecenia klient ma możliwość zdecydowania się na dostarczenie zamówionego towaru pocztą lub kurierem. Po wykonaniu zamówienia do kwoty za zlecenie dodawana jest kwota za dostawę.
 • Reklamacje/poprawki - klient ma możliwość zgłosić w systemie reklamację lub poprawkę wykonanego zlecenia. Odbywa się to na podobnej zasadzie jak tworzenie nowego zlecenia. Wybiera rodzaj usługi, parametry zamówienia, wskazuje plik i wszystko zapisuje w systemie.


Elementy systemu:

 • Firmy - baza klientów (każda firma ma osoby kontaktowe, które mogą logować się do systemu i dodawać nowe zlecenia)
 • Osoby kontaktowe (osoba kontaktowa reprezentuje klienta, loguje się do systemu)
 • Usługi - produkt, który jest zamawiany przez klienta (czyli to, co ma zostać mu wydrukowane); zdefiniowane są tam takie parametry jak cena za całość lub cena za 1m2, cena za poprawkę, katalog sieciowy powiązany z drukarką itp. Usługa może być dostępna dla wszystkich klientów lub dla konkretnych.
 • Zlecenia - zlecenie tworzone przez klienta lub pracownika firmy.
 • Pozycje zleceń - pliki do wydrukowania
 • Faktury - rejestr faktur
 • Administracja - panel administracyjny do zarządzania konfiguracją i dostępem do systemu.


Galeria


Korzyści

 • Redukcja kosztów przyjmowania zamówień poprzez automatyzację procesu
 • Lepsza organizacja zarządzania plikami zleceń
 • Ograniczenie kosztów obsługi fakturowej
 • Zwiększenie zadowolenia klientów poprzez przyjmowanie zleceń o dowolnej porze oraz przyjmowaniu przez system reklamacji i poprawek


Zobacz także
Zarządzanie zamówieniami
systemy do obsługi zamówień