strona główna / Firma / Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje

Działania POIR 3.3.3 – Go to Brand

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Spółki Galactica w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży IT/ICT, w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki oraz marki produktowej Wnioskodawcy, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych. Zakres rzeczowy projektu pozostaje zgodny z zakresem działań promocyjnych określonych w branżowym programie promocji IT/ICT. W ramach realizacji projektu Spółka Galactica zaplanowała wzięcie udziału w 7 branżowych imprezach targowych w charakterze wystawcy, w tym w 2 imprezach targowych, podczas których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

Przewidziano udział Wnioskodawcy w następujących imprezach targowych:

 

  • INTEROP, Japonia, Tokyo
  • Techcrunch Disrupt, USA, San Francisco - stoisko promocyjno - informacyjne polskiej branży IT/ICT
  • GITEX, ZEA, Dubaj
  • Consumer Electronic Show (CES), USA, Las Vegas
  • Mobile World Congress, Hiszpania, Barcelona
  • CeBIT, Niemcy, Hanower
  • Web Summit, Portugalia, Lizbona - stoisko promocyjno - informacyjne polskiej branży IT/ICT

 

Promocja marki Galactica zgodnie ze strategią ekspansji firmy obejmie perspektywiczny rynek USA

Cel projektu

Celem realizacji projektu jest wypromowanie marki polskiej firmy GALACTICA, w szczególności produktu jakim jest oprogramowanie Panotica, który ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych. Jednocześnie będzie realizowany cel jakim jest promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Promocja polskiej firmy informatycznej posłuży promocji polskiej branży IT/ICT na rynku międzynarodowym.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez prezentację Wnioskodawcy na 7 branżowych imprezach targowych IT/ICT odbywających się na terenie USA, ZEA, Japonii i Europy.

Planowane efekty

Spodziewane efekty, to podpisanie zagranicznych kontaktów handlowych, zwiększenie przychodów ze sprzedaży oprogramowania przeznaczonego na eksport. Efekty te zostaną wykorzystane w działalności przedsiębiorstwa GALACTICA, pozwolą na dalszy rozwój spółki.

Wartość projektu

1 119 296,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

744 075,00 PLN

Działania POIR 2.1 – centrum B+R

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy GALACTICA

Nr umowy: POIR.02.01.00-00-0142/17

Jednostka pośrednicząca: Ministerstwo Rozwoju

Okres realizacji: 01.11.2017- 31.03.2022

Cel projektu: Projekt dotyczy realizacji inwestycji początkowej obejmującej utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą cztery niezależne badania przemysłowe i prace rozwojowe związanych z rozwojem opracowania, innowacji produktowych w postaci nowych produktów i usług dedykowanych dla branży budowlanej, obrotu nieruchomościami, produkcyjnej i innych. 

Wartość projektu

7 736 269,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

3 230 807,50 PLN

Działania POIR 3.3.3 – Go to Brand

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Spółki Galactica w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży IT/ICT, w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki oraz marki produktowej Wnioskodawcy, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych. Zakres rzeczowy projektu pozostaje zgodny z zakresem działań promocyjnych określonych w branżowym programie promocji IT/ICT. W ramach realizacji projektu Spółka Galactica zaplanowała wzięcie udziału w 7 branżowych imprezach targowych w charakterze wystawcy, w tym w 2 imprezach targowych, podczas których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie realizacją projektu „Promocja marki produktowej na rynku USA poprzez udział w targach i inne działania promocyjne” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kliknij tutaj aby pobrać zapytanie ofertowe

Działania POIR 3.3.3 – Go to Brand

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Spółki Galactica w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży IT/ICT, w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki oraz marki produktowej Wnioskodawcy, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych. Zakres rzeczowy projektu pozostaje zgodny z zakresem działań promocyjnych określonych w branżowym programie promocji IT/ICT. W ramach realizacji projektu Spółka Galactica zaplanowała wzięcie udziału w 7 branżowych imprezach targowych w charakterze wystawcy, w tym w 2 imprezach targowych, podczas których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne.

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na przeprowadzenie realizacją projektu „Promocja marki produktowej na rynku USA poprzez udział w targach i inne działania promocyjne” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana firma Firma Viabo sp. z o.o. która złożyła ofertę na kwotę 962 050 zł netto + 23% podatku VAT