Narzędziownie to przedsiębiorstwa, w których produkuje się narzędzia typu: formy wtryskowe i rozdmuchowe do tworzyw sztucznych, formy ciśnieniowe do stopów aluminium, wykrojniki i tłoczniki itp. Galactica stworzyła i wdrożyła wiele systemów informatycznych dla narzędziowni w Polsce, dzięki czemu dobrze rozumiemy specyfikę tego typu przedsiębiorstw. Przedstawiony system produkcyjny został wykonany i wdrożony przez Galactica dla narzędziowni zajmującej się głównie produkcją form ciśnieniowych, jednak funkcjonalność systemu pozwala na obsługę dowolnego procesu technologicznego w przedsiębiorstwie branży mechanicznej.

Ciekawym elementem tego rozwiązania jest zastosowanie urządzeń (czytników kodów kreskowych) do rejestracji zdarzeń technologicznych na produkcji. W związku z wymaganiami klienta w zakresie rozmieszczenia stanowisk rejestracji oraz brakiem sieci kablowej, zbudowana została także sieć bezprzewodowa WiFi N odporna na zakłócenia pracujących w hali produkcyjnej obrabiarek.


Zadania i funkcjonalności:
Głównym zadaniem systemu jest nadzór nad procesem produkcyjnym, który został zrealizowany poprzez zastosowanie tzw. przewodników produkcyjnych. Każdy przewodnik produkcyjny zawiera zestaw operacji technologicznych wraz z kodami kreskowymi. Pracownicy dokonują prostej czynności skanowania kodu operacji, którą rozpoczyna. Dodatkowo uwzględniono także operacje zatrzymywania, przesuwania procesu oraz identyfikacji pracowników realizujących prace. Wszystkie zdarzenia z produkcji są rejestrowane w bazie stanowiąc w następstwie podstawę do analizy i kontrolingu procesów realizacji poszczególnych zamówień.

System posiada ponadto wiele elementów, które pomagają w przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej, optymalizują i usprawniają przygotowywanie technologii. W procesie projektowania technologii biorą udział ludzie i zasoby firmy, dzięki czemu uzyskuje się zestawienia obciążeń różnych zasobowych. W projektowaniu procesów wykorzystuje się także elementy gospodarki magazynowej, co optymalizuje wykorzystanie materiałów i zapewnia odpowiednią dostępność. System posiada dobudowane słowniki i szablony procesów, bazy operacji technologicznych, gotowe raporty i wydruki, co znacznie przyspiesza obsługę procesu.


Elementy systemu:

 • Klienci - baza klientów
 • Oferty - przygotowywanie ofert i kalkulacji cenowych dla klientów
 • Zlecenia produkcyjne - określają wytyczne dla produkcji
 • Zamówienia - baza zamówień powiązana z bazą klientów, zawiera informacje o wytycznych i terminach realizacji
 • Maszyny i ludzie - baza zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, możliwość projektowania technologii w oparciu o dostępne zasoby, przegląd obciążenia i dostępności zasobów
 • Technologia - dokumentacja technologiczna, wg której jest realizowany proces technologiczny w postaci przewodników produkcyjnych, opcje definiowania operacji technologicznych, czasów realizacji, alokacji zasobów przedsiębiorstwa (ludzie, maszyny i urządzenia), partii produkcyjnych
 • Konstrukcja - dokumentacja konstrukcyjna dla potrzeb produkcji wyrobu
 • Produkcja - realizacja działań wynikająca z przewodników produkcyjnych, logowanie zdarzeń rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych operacji technologicznych, sortowanie procesem produkcyjnym, kontrola realizacji procesu
 • Magazyn - materiały i komponenty do produkcji, możliwość alokowania materiałów przy projektowaniu technologii, planowanie zakupów, wykorzystywanie zapasów magazynowych
 • Wydruki - generowanie dokumentów (zamówień, zleceń, przewodników, raportów)
 • Struktura organizacyjna firmy oraz użytkownicy i uprawnienia
 • Raporty - narzędzia do analizy procesu produkcyjnego, przeglądanie produkcji planowanej, zakończone i w toku. Przegląd obciążeń zasobów firmy, w tym maszyn i urządzeń, badanie efektywności pracowników i rozliczanie z wykonywanych zadań, badanie poziomu trafności planowania produkcji
 • Kontrola jakości - zapisy związane z kontrolą jakości wykonanych produktów
 • Dzienniki zdarzeń - logowanie wybranych zdarzeń związanych z procesem produkcyjnym


Galeria

 

Korzyści z wdrożenia systemu

 • Duże oszczędności czasu związane z opracowywaniem technologii dzięki słownikom i bazom operacji technologicznych
 • Możliwość optymalizacji zasobów poprzez szybki wgląd w plany obciążeń
 • Większa mobilizacja i efektywność zespołu poprzez zastosowanie jawnego systemu kontroli
 • Możliwość monitoringu online realizowanych procesów dzięki ciągłej rejestracji zdarzeń produkcyjnych


Zobacz także
Oprogramowanie do zarządzania produkcją