strona główna / Rozwiązania dedykowane / Oprogramowanie dla firm transportowych i spedycyjnych.

Oprogramowanie dla firm transportowych i spedycyjnych.

 • Informacje
 • Główne elementy systemu
 • Korzyści
 • Kontakt

Oprogramowanie dla firm transportowych i agencji spedycyjnych
Galactica PEGASUS to kompleksowe internetowe oprogramowanie do zarządzania zleceniami w branży transportowej. Dzięki przyjaznemu interfejsowi, z systemu można korzystać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Funkcjonalność systemu umożliwia przede wszystkim prowadzenie bazy klientów, zarządzanie kontaktami i pocztą e-mail, zarządzanie bazą zleceń transportowych zarówno realizowanych samodzielnie, jak i za pośrednictwem zewnętrznych przewoźników. Oprogramowanie generuje dokumenty, wspomaga proces akceptacji i rozliczania zleceń. Ponadto w systemie znajdują się także: generowanie faktur i monitoring płatności, rozliczanie przelewów bankowych, zarządzanie kredytami kupieckimi, tworzenie raportów i podsumowań oraz wiele innych przydatnych funkcji.

Główne elementy systemu:

Galactica Pegasus posiada bogatą funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie relacjami z klientem w firmie spedycyjnej oraz transportowej. Istotnym elementem jest także integracja systemu ze stroną WWW, w rezultacie zapytania ofertowe ze strony są rejestrowane od razu w bazie danych.

Poniżej opisane są główne elementy systemu:

 • Baza firm. Baza firm to główne źródło kontaktów w systemie. Podzielona domyślnie na: klientów, przewoźników oraz opcjonalnie inne grupy, które można samodzielnie zdefiniować. System umożliwia definiowanie firm, które są jednocześnie klientem jak i przewoźnikiem. Do każdej firmy można zdefiniować dowolną liczbę kontaktów (osób kontaktowych) wraz z niezbędnymi informacji teleadresowymi identyfikacyjnymi (np. kierowca, właściciel firmy, kierownik, przedstawiciel itp.). Każda kartoteka firmy zawiera szybkie przejście do historii obiektów związanych (np. ofert, zleceń itp). W przypadku firm/przewoźników możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych informacji niezbędnych do identyfikacji, wyszukiwania i dopasowywania przewoźnika do zlecenia (cechy związane z posiadanymi zdolnościami transportowymi oraz obszarem działania, ważnością ubezpieczenia). Do firmy można także przypisać miejsce na mapie Google Maps, co będzie widoczne dla użytkowników. Ważnym elementem sprawnego poruszania się po przewoźnikach jest dodawanie ich do tworzonych samodzielnie grup. Każdy pracownik może stworzyć sobie grupy i dopisać dowolnych przewoźników do każdej z nich, celem tego jest ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z przewoźnikami na płaszczyźnie przygotowywania ofert. W celu dobrej klasyfikacji firm, ich tagowania (klasyfikowania i statusowania) system posiada mechanizm kolorowych etykiet, za jego pomocą można stworzyć dowolną ich liczbę (nazwa i kolor, np. uwaga nierzetelny przewoźnik, ulubiony, zawieszony itp) i następnie przypisać dowolne etykiety każdej firmie. Dzięki temu, obrazowo będziemy widzieć na liście firm z kim mamy do czynienia, a także możemy wyszukiwać wg przypisania i braku etykiety.
 • Baza pojazdów. Każda firma w bazie może mieć zdefiniowane pojazdy, które następnie są wyszukiwane oraz stosowane w definicji zleceń transportowych. Kartoteka pojazdu to pełna specyfikacja jego parametrów technicznych oraz danych charakterystycznych dla realizacji zleceń transportowych. Podstawowe dane to rodzaj pojazdu (definiowana lista) wraz z zakresami ładowności (także edytowalna). Jeśli określenie terytorium działania jest inne niż to zdefiniowane na poziomie danych przewoźnika, to istnieje możliwość przypisania domyślnego kierowcy oraz innych danych dotyczących pojazdu.
 • Moduł kontroli i czynności eksploatacyjnych. W przypadku zarządzania własną flotą pojazdów, przydatne są narzędzia, dzięki którym można ewidencjonować czynności eksploatacyjne poszczególnych pojazdów (naprawy, przeglądy, remonty) wraz z rejestracją ich kosztów (w tym kosztów ubezpieczeń i innych opłat). Dzięki temu mamy szybki dostęp do zbiorczych informacji na temat kosztów utrzymania poszczególnych pojazdów. Możliwe jest planowanie także czynności przyszłych, których realizacja będzie nam przypominana na tablicy informacyjnej (tak jak np. wykup ubezpieczenia). Oprócz tego, moduł umożliwia ewidencję przebiegu pojazdów i ich okresową aktualizację.
 • Punkty przeładunkowe. Baza punktów zawiera informacje o dostępnych miejscach przeładunkowych (dane teleadresowe, współrzędne GPS i wskazanie na mapie Google MAPS). Każdy punkt jest skojarzony z firmą w bazie firm.
 • Wyszukiwarka przewoźników i pojazdów. Wszechstronne narzędzie, które umożliwia elastyczne przeszukiwanie bazy danych firm z uwzględnieniem maksymalnej ilości kryteriów możliwych do wyszukiwania. Szukać możemy wpisując fragmenty fraz, parametry pojazdów i ich danych identyfikacyjnych, rodzaje i statusy oraz pola datowe dostępne w kartotekach systemu.
 • Moduł automatycznej aktualizacji danych o przewoźnikach. Bardzo atrakcyjna funkcjonalność. Funkcja działa w ten sposób, że co określony czas wysyła do przewoźników e-mail z prośbą o potwierdzenie i zaktualizowanie danych w Państwa systemie. Przewoźnik po otwarciu wiadomości e-mail otrzymuje informację i link. Po jego kliknięciu otwiera niewielkie, proste w obsłudze okno w którym widzi dane swojej firmy. Ma możliwość zaktualizowania danych teleadresowych, kontaktowych, informacji o zdolnościach transportowych, o pojazdach, o ubezpieczeniu, załączyć zeskanowane dokumenty. W ten sposób, przewoźnik sam dba o to by, dane w Państwa systemie były zawsze aktualne, a Państwo dzięki temu mają miej pracy. Po zapisaniu danych przewoźnika, w specjalnej liście, pracownik Państwa firmy widzi jak firma dokonała aktualizacji, a jaka nie, wówczas może ponowić prośbę lub samodzielnie zadzwonić i dokonać aktualizacji (w przypadku opornego przewoźnika). Jeśli przewoźnik sam zmieni dane, to widzimy co zmienił i możemy to zaakceptować lub nie (jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed ewentualnym bałaganem lub skasowaniem danych przez przewoźnika).
 • Moduł dokumentów. Ten moduł umożliwia wprowadzanie do systemu dowolnej liczby dokumentów w postaci plików. Dowolne typy plików (np.: PDF, JPG, DOC, XLS, TXT itd.). Za pomocą tej opcji możemy wprowadzać do kartoteki firmy np. zeskanowane: umowy, certyfikaty, ubezpieczenia. Każdy dokument ma kilka pól informacyjnych, m.in. rodzaj (definiowany w liście) co ułatwia przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów. Moduł dokumentów dodatkowo może być zastosowany w innych kartotekach np. metryce zlecenia.
 • Moduł zleceń (zapytań, ofert dla klientów, oferty od przewoźników, zamówień od klientów, zleceń do przewoźników). Aby zapewnić łatwość obsługi i nawigacji po danych w systemie, moduł zleceń jest centralnym elementem rejestracji danych od momentu zapytania ofertowego od klienta po realizację zlecenia u przewoźnika.
  - Zapytania ofertowe – każde zapytanie klienta: drogą mailową, telefoniczną, ze strony WWW lub inną, będzie wpisane do systemu, dzięki temu nie umknie żaden klient i nie zostanie zapomniane żadne zapytanie. W przyszłości możliwe będzie rozbudowanie tego elementu o import zapytań z portali/giełd transportowych (wg odrębnej wyceny). W drodze ewidencji, zapytania definiowane są dane klienta/pytającego oraz dane dot. specyfiki ładunku, terminu itp. W drodze przetwarzania zapytania, pracownik przygotowuje ofertę na dane zapytanie.
  - Oferta dla klienta – po wprowadzeniu zapytania możemy przygotować ofertę dla klienta definiując parametry dotyczące: trasy, ładunku, sposobu transportu, oferty cenowej, warunków płatności i dodatkowych informacji. Dane, które pochodzą z zapytania automatycznie są umieszczane w ofercie i można je dostosować. Taką ofertę możemy przesłać na e-mail do klienta, wydrukować lub zapisać jako PDF. Jeśli jest potrzeba możemy przygotować drugą i kolejną ofertę na dane zapytanie, a każda z nich będzie zarchiwizowana. Dodatkowym elementem jest opcja złożenia zamówienia online poprzez ofertę (patrz niżej).
  - Oferty od przewoźników – z poziomu okna zlecenia/zapytania, możemy wysłać zapytania o oferty do przewoźników. Możemy wysłać je do wybranych przewoźników spośród tych którzy spełniają kryteria ładunku, rodzaju transportu i obszaru działania, możemy wysłać do danej grupy przewoźników oraz używać wyszukiwarki firm i wklejać do listy dowolnych wyszukanych. Następnie jednym kliknięciem możemy wysłać prośbę o przygotowanie ofert do wybranych przewoźników, którzy otrzymują e-mail z zapytaniem i poprzez link w treści otwierają okno systemu gdzie wprowadzono swoją ofertę. Każda taka oferta trafia automatycznie do systemu, a użytkownik pracujący nad zleceniem klienta, otrzymuje powiadomienie oraz przegląda i klasyfikuje otrzymane oferty, które są gromadzone do określonego terminu. Pracownik może sam dopisać inne oferty, które np. otrzymał telefonicznie.
  - Zamówienie od klienta – jeśli klient zdecyduje się na zamówienie usługi wg przygotowanej oferty, możemy ten fakt zarejestrować w systemie, możliwe jest także aby klient dokonał potwierdzenia zamówienia poprzez formularz online (patrz niżej). Po zamówieniu całe zlecenie przyjmuje odpowiedni status określający realizację usługi oraz umożliwiający wystawienie zlecenia do przewoźnika.
  - Zlecenie do przewoźnika – zamówiona usługa może być teraz zlecona do realizacji, wszystkie niezbędne dane są kopiowane z poprzednich etapów, zatem pracownik nie musi wpisywać ich na nowo. Przygotowywany jest dokument zlecenia w wybranym języku i może on być wydrukowany oraz wysłany na e-mail do przewoźnika. Za pomocą dodatkowego formularza online, przewoźnik może dokonać akceptacji i przyjęcia zlecenia do realizacji (patrz niżej).
  - Pozostałe opcje – tworzenie nowego zlecenia wraz ze skopiowaniem danych z bieżącego.
 • Przeglądarka zleceń (panel do zarządzania zleceniami). Moduł umożliwiający łatwe przeglądanie i zarządzanie zleceniami. Mnogość spraw, różne etapy realizacji od zapytania ofertowego po zlecenie do przewoźnika, wymagają szybkiego i elastycznego narzędzia, dzięki któremu pracownik będzie mógł zapanować nad swoja pracą. Zwykła lista zleceń tu nie wystarczy. Wybrane opcje:
  - Wszechstronne i szybkie wyszukiwanie zleceń (wg wielu różnych kryteriów, z opcją zapisywania szablonów wyszukiwania)
  - Prezentowanie zleceń wg etapu prac nad zleceniem
  - Prezentowanie zleceń zamówionych na kanwie kalendarza
  - Prezentowanie graficznych informacji o postępie i stanie zlecenia
  - Prezentowanie alarmów i powiadomień dotyczących zleceń (takich jak na tablicy informacyjnej)
  - Podsumowania i szybka informacja o ilości zleceń w poszczególnych etapach
  - Szybkie przejście do wybranych danych (edycji zlecenia, danych klienta, przewoźnika, pojazdu, dokumentów, faktur i płatności itp.)
  - Skrócone dodawanie nowych zleceń i ich klonowanie
 • Formularz rejestracji zapytań ofertowych ze strony WWW. Ułatwi on składanie zapytań do wybranego oddziału firmy i przyspieszy przygotowywanie ofert, dzięki temu pracownik będzie miał wszystkie potrzebne dane od razu w systemie.
 • Formularz online do potwierdzania zamówień. Klient otrzymuje na e-mail ofertę. Po przeczytaniu, w treści wiadomości e-mail, ma dostępny link „Zamów usługę wg tej oferty”. Po kliknięciu otwierany jest formularz internetowy ze szczegółami oferty, klient uzupełnia ewentualne dane do zamówienia i dokonuje jego potwierdzenia. Informacja o nowym zamówieniu trafia automatycznie do systemu, a osoba prowadząca sprawę otrzymuje informację na tablicy informacyjnej (lub na e-mail).
 • Formularz online do akceptacji zleceń przez przewoźników. Przewoźnik otrzymuje zlecenie usługi na e-mail, może je wydrukować, ale może także poprzez link w treści wiadomości dokonać online potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Po kliknięciu, w wyświetlonym formularzu, przewoźnik dokonuje akceptacji przyjęcia zlecenia, wpisuje wymagane informacje, a po zatwierdzeniu stosowna informacja jest automatycznie rejestrowana w systemie, o czym jest informowany prowadzący zlecenie.
 • Moduł finansowy. Moduł, który umożliwia rejestrację faktur, kontrolę spływu płatności, generowanie dokumentów. Opcjonalnie możliwe jest zintegrowanie z kontem bankowym i automatyczne pobieranie danych o przelewach do systemu. System umożliwia generowanie:
  - Faktury VAT proforma, VAT, korekty
  - Wezwania do zapłaty
  - Noty obciążeniowe
  W systemie możemy prowadzić oddzielne rejestry kosztów i przychodów:
  - Rejestr przychodów (sprzedaży), generując w systemie faktury sprzedażowe
  - Rejestr kosztów – wprowadzając do systemu faktury i inne dokumenty kosztowe
  Każdy dokument sprzedaży i kosztu może być powiązany z obiektami w bazie, np. faktura przychodu ze zleceniem, klientem, a faktura kosztu np. z własnym pojazdem, zleceniem, klientem, przewoźnikiem itp. Każdy dokument będzie posiadał informacje o użytkowniku, który go utworzył a tym samym możliwe będzie podzielenie dokumentów wg oddziałów firmy. Po dodaniu dokumentu do bazy, możliwe będzie wysłanie automatycznej wiadomości wraz z załączonym dokumentem do kontrahenta. Dodatkowym elementem modułu finansowego jest automatyczny mechanizm nadzoru nad płatnościami, który w zautomatyzowany sposób wysyła do klientów informacje o niezapłaconych i przeterminowanych fakturach mobilizując ich do zapłaty. W przypadku faktur proform, po dokonaniu płatności, system automatycznie wygeneruje fakturę VAT i wyśle ją w postaci PDF na email kontrahenta. System umożliwia import listy przelewów z konta oraz ich automatyczne skojarzenie z nieopłaconymi dokumentami. W ten sposób możemy zaoszczędzić sporo pracy związanej z nadzorem i przetwarzaniem faktur i płatności. Na metryce kontrahenta dostępny będzie rejestr powiązanych dokumentów oraz informacja o saldzie. W celu sprawnego rozliczania wpłat i wypłat system posiada rejestr kasowy w którym rejestrowane są:
  - Wpłaty gotówkowe (KP i KW)
  - Przelewy bankowe
 • Moduł poczty e-mail. Po zintegrowaniu domeny klienta oraz jego skrzynek e-mail z systemem, możliwe jest przetwarzanie korespondencji z klientami i przewoźnikami z poziomu interfejsu systemu, dostępne opcje:
  - Odbieranie i wysyłanie korespondencji bezpośrednio z programu
  - Archiwizacja i katalogowanie wiadomości
  - Podpinanie wiadomości do klientów, przewoźników, zleceń, dzięki czemu zawsze mamy wgląd w historię korespondencji z danym klientem w danej sprawie
  - Unikamy problemów jakie są w korzystaniu w z Outlook (protokół POP) Tutaj każda wiadomość wysłana z dowolnego komputera i odebrana przez konkretną skrzynkę, będzie widoczna w kartotece klienta, zlecenia itp. Dzięki temu można łatwo kogoś zastąpić i kontynuować daną sprawę.
  - Wysyłane wiadomości w danej sprawie/zleceniu będą odpowiednio otamowane co ułatwi ich katalogowanie wg zleceń.
 • Komunikator. Wbudowany komunikator typu chat z poziomu systemu
 • Kalendarz CRM. To ważny element związany z kontaktami z klientem. Pracownicy mogą odnotowywać zdarzenia w kalendarzu, które będą powiązane z klientem, zleceniem, przewoźnikiem. Mogą także planować wydarzeniem definiując przypomnienia i powiadomienia. Historia wprowadzonych zdarzeń jest dodatkowo widoczna z poziomu poszczególnych obiektów co uławia przegląd danych klienta, zlecenia i śledzenie historii kontaktów.
 • Tablica informacyjna (wspomaganie CRM). To bardzo ważny element systemu w zakresie prowadzenia CRM. Informuje, przypomina i podpowiada. Tablica jest spersonalizowana na pracownika i pokazuje mu co ma zrobić, czym się zająć. Przykładowe komunikaty:
  - Przypomnienie o planowanym zadaniu, wydarzeniu z kalendarza
  - Powiadomienie od współpracownika
  - Nowe zapytanie ze strony internetowej
  - Nowe oferty od przewoźników
  - Potwierdzone zamówienie od klienta
  - Potwierdzenie przyjęcia zlecenia od przewoźnika
  - Brak ofert dla zapytania (zbyt długo zlecenie/zapytanie jest w statusie zapytania od klienta, pracownik nie wysłał żadnych ofert, Zająć się!!!)
  - Brak ofert od przewoźników (pracownik wysłał zapytania do przewoźników, ale żaden nic nie wysłał w wymaganym terminie, dzwonić !!!)
  - Brak odpowiedzi na ofertę od klienta (nie ma zamówienia, minął termin odpowiedzi na ofertę, dzwonić !!!)
  - Brak potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez przewoźnika (wysłano mu zlecenie, ale nie potwierdził, dzwonić!!!)
  - Brak wystawionych faktur do zleceń (jest zamówione, jest zlecone do przewoźnika, nie ma faktur)
  - Przeterminowane płatności więcej niż 30dni (liczba dni do ustawienia)
  - Nowe aktualizacje danych kontrahentów do weryfikacji (z modułu automatycznej aktualizacji danych o przewoźnikach)
  - Nowe wiadomości e-mail w skrzynce
 • Dziennik zdarzeń w systemie. Każdy użytkownik systemu posiada własny logi i dzięki temu jest identyfikowany z imienia i nazwiska. System posiada rejestr czynności, które wykonują użytkownicy w systemie. Główne zdarzenia rejestrowane w dzienniku:
  - Podgląd, modyfikacja danych
  - Dodawanie nowych danych (firm, zleceń itp)
  - Usuwanie danych
  - Logowanie i wylogowywanie
  - Modyfikowanie wybranych pól w metrykach systemów (np. zmiana statusu zlecenia, zmiana numeru telefonu klienta itp. – do ustalenia które pola mają być monitorowane) Dziennik posiada opcje filtrowania wg rodzajów zdarzeń, daty oraz użytkownika. Umożliwia szybkie przechodzenie do obiektów, których dotyczą zdarzenia. Każdy obiekt, który ma wpisy w dzienniku, w swej kartotece posiada zakładkę szybkiego wglądu do dziennika (np. metryka firmy ma także zakładkę dziennik, gdzie widać od razu kto, co i kiedy robił w metryce tego klienta)
 • Integracja z platformami internetowymi. Opcjonalne jest zintegrowanie systemu z internetowymi portalami, tzw. giełdami ładunków w zakresie:
  - Eksportu zapytań ofertowych na przewozy ładunków
  - Importu danych o przewoźnikach z giełd do systemu
  - Importu ofert na przewozy do systemu
  - Import zapytań na przewozy ładunków. Moduł ten jednak możliwy jest do realizacji dopiero po wskazaniu konkretnych portali oraz ustaleniu możliwości i zakresu wymiany danych. Koszt tej integracji zależny jest od pracochłonności.
 • Kredyty kupieckie . Każdy klient będzie miał zdefiniowane opcjonalnie wielkości kredytu kupieckiego. Jego wielkość będzie określała do jakiej wysokości mogą być realizowane dla klienta usługi na tzw. termin płatności.
 • Wydruki . System Galactica wyposażony jest w kreator wydruków, dzięki czemu główne obiekty systemu mogą mieć zdefiniowanych wiele wersji tych samych i różnych dokumentów. W zależności jaki język ustawimy w metryce firmy, taka wersja językowa dokumentów będzie generowana.
 • Kreator dodatkowych pól . System jest wyposażony w kreator dodatkowych pól do kartotek systemowych. Jeśli np. na metryce firmy chcemy dodać nowe pole „Rok założenia firmy”, w łatwy sposób możemy tego dokonać określając tylko nazwę (etykietę) pola oraz jego typ (pole tekstowe, pole opisowe, data, liczba, kwota). Dzięki tej opcji unikną Państwo kosztów związanych z dodawaniem prostych nowych pól w systemie, ponieważ będą mogli to Państwo robić samodzielnie i na bieżąco.
 • Kursy walut . System posiada moduł walutowy, który umożliwia pobieranie aktualnych kursów walut ze strony NBP a także daje możliwość wpisywania samodzielnie wartości poszczególnych wskaźników.
 • Moduł SMS . Moduł bramki SMS dostępnej bezpośrednio w systemie. Umożliwia ona wysyłanie SMS-ów do pracowników, klientów, przewoźników z różnych miejsc w systemie. Możliwe jest zaprogramowanie automatycznych powiadomień SMS, które będą generowane i wysyłane odpowiednim osobom z odpowiednią treścią. Może być stosowane do:
  - Przypomnień z kalendarza
  - Powiadamiania/podziękowania/potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
  - Powiadamiania o przesłaniu oferty do klienta
  - Przypomnieniu o niezapłaconej fakturze
  - Powiadomieniu o przesłaniu zlecenia do przewoźnika
  - Powiadomieniu o konieczności aktualizacji danych
  - Inne do ustalenia
  Do działania moduł konieczne jest zasilenie bramki kwotą na wysyłanie wiadomości SMS (wg cennika w ofercie)
 • Raporty . Oprogramowanie posiada kreator raportów. Za jego pomocą można tworzyć dowolne zapytania do bazy danych (SQL) i zapisywać je jako szablony raportów, dzięki czemu raz utworzony raport może być wielokrotnie uruchamiany przez pracowników. Istnieje duża dowolność w zakresie zawartości i zakresu danych zawartych w raportach. Zestaw raportów jaki obejmie wdrożenie jest ustalany z klientem oraz może być kreowany także w okresie eksploatacji systemu. Każdy raport może być wyświetlony na ekranie oraz zapisany do pliku (XLS lub TXT).
 • Inne standardowe elementy każdego systemu GALACTCA . Dodatkowo wszystkie systemy Galactica posiadają wbudowane następujące elementy:
  - Zarządzanie użytkownikami aplikacji. Definicja kont użytkowników systemu wraz z bazą danych osób posiadających dostęp do aplikacji. Ustawienie związane z poziomami uprawnień, co do funkcji w systemie. Czasowe włączanie i wyłączanie dostępu do aplikacji. Lista zalogowanych użytkowników, historia (statystyka) korzystania z aplikacji przez użytkowników. System posiada niezbędne zabezpieczenia oraz reguły spełniające wymogi bezpieczeństwa danych (logowanie i praca po SSL, historia haseł, wymuszanie zmiany hasła, hasła mocne). Użytkownicy są podzieleni na oddziały co umożliwia kreowanie dostępu do danych w oparciu o przynależność użytkownika.
  - Zarządzanie listami wyboru. Samodzielne dostosowywanie przez klienta słowników i list wyboru tak aby zachować maksymalną elastyczność systemu w trakcie jego eksploatacji.
  - Zarządzanie etykietami w systemie. Każde pole w systemie posiada swoją nazwę, jest ona edytowalna w związku z czym jeśli w firmie ulegają modyfikacji lub dostosowaniu nomenklatury nazewnictwa pewnych pól, klient może samodzielnie dokonać ich dostosowania.
  - Praca wielowątkowa. Interfejs Galactica jest wielowątkowy co odróżnia go od większości konkurencyjnych rozwiązań. W interfejsie Galactica, w jednej aplikacji można mieć otwartych wiele obiektów i rejestrów danych. Oznacza to, że jeśli właśnie edytujemy kartotekę niezgodności nr3 to bez jej zamykania możemy wejść do innej lub wyszukać inne informacje, które są nam w danym momencie potrzebne.
  - Integracja z kontrolerem domeny. Istnieje opcjonalnie możliwość integracji systemu z kontrolerem domeny, dzięki czemu użytkownik zalogowany do komputera/domeny nie musi dodatkowo logować się do systemu. Ewentualna integracja jest dodatkowo płatna i jej koszt może być ustalony po weryfikacji środowiska domenowego klienta.
  - Moduł raportowy. Umożliwia tworzenie zestawień tabelarycznych związanych z przetwarzanymi danymi. Kreator umożliwia zapisywanie wybranych szablonów raportów (kryteriów wyszukiwania) oraz ich uruchamianie na żądanie podczas pracy w systemie. Raporty, m.in. będą umożliwiały: śledzenie postępu w realizacji zadań, nadzorowanie i alarmowanie zadań przedterminowych, diagramów.
  - Generator powiadomień e-mail. Dopuszcza się wysyłanie dowolnych powiadomień e-maila z wybranych elementów aplikacji (do ustalenia podczas tworzenia aplikacji). Generator poza tym posiada dziennik wysłanych powiadomień i listę powiadomień nie wysłanych i oczekujących.
  - Dziennik zdarzeń wraz z archiwum. Podczas pracy z systemem zapisywanie są tzw. logi, informacje o działalności użytkownika w aplikacji. Informacja składa się takich elementów jak: kto? kiedy? co robił? Opis zdarzeń ma charakter ogólny związany z rodzajem zadziałania.
  - Pomoc – w systemie dostępna jest bogata pomoc dla użytkowników. Pomoc jest w formie krótkich i zwięzłych ściągawek oraz krótkich filmów instruktarzowych.

 
Korzyści
 • Oprogramowanie dla firm transportowych Galactica PEGASUS sprawia, że każda sprawa od momentu zapytania ofertowego do zamknięcia zrealizowanego zlecenia transportowego, będzie rejestrowana w systemie. Dodatkowo będzie opatrzona stosownym statusem i informacjami umożliwiającymi szybkie wyszukiwanie i edycję.

   

 • Nasze oprogramowanie dla agencji spedycyjnych pomoże w zarządzaniu płatnościami. Szybko wygenerujesz faktury i wyślesz je do kontrahentów. Dzięki integracji z kontem bankowym łatwo także zaimportujesz przelewy i powiążesz z fakturami. Jeśli klient opóźnia się z płatnością, system automatycznie wyśle mu przypomnienia.

   

 • Jeśli nie chcesz wprowadzać ręcznie swoich ładunków czy pojazdów na Giełdy Transportowe, oprogramowanie dla spedycji zrobi to za Ciebie. Wpisujesz zlecenie do systemu, zaznaczasz je do eksportu, a system automatycznie wyśle je do portali transportowych, po wycofaniu natomiast automatycznie je usunie.

   

 • W firmie transportowej, oprogramowanie dla transportu dodatkowo umożliwia prowadzenie bazy własnej floty wraz ze szczegółową specyfikacją, rejestracją kosztów eksploatacyjnych i kosztów realizacji zleceń transportowych.

   

 • Program dla firm transportowych ułatwia oraz automatyzuje komunikację z klientem i przewoźnikiem. Jednym kliknięciem wysyłasz ofertę do klienta, który online dokonuje zamówienia. Podobnie jest, gdy zlecenie będzie realizował zewnętrzy przewoźnik, który otrzymuje online zlecenia i online je potwierdza.

   

 • Duża liczba klientów, przewoźników, zleceń i spraw to już nie problem, ponieważ program dla spedycji, który oferujemy, pomoże zapanować nad całym procesem realizacji zleceń. Dla kierownictwa i właścicieli dostępne są raporty i zestawienia wg różnych kryteriów i widoków.

   


 

Cennik i zakup
Aby poznać szczegółowy cennik naszego oprogramowania oraz dodatkowych usług zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.