W przedsiębiorstwach produkcyjnych przy realizacji operacji technologicznych z użyciem maszyn niezbędne jest utrzymania właściwego stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń. Bardzo istotne jest odpowiednie planowanie przeglądów, wymiany narzędzi czy sprawna obsługa awarii.


Oprogramowanie wspomagające dział utrzymania ruchu zostało utworzone i wdrożone w przedsiębiorstwie z branży Automotive. Dostępne jest w postaci aplikacji internetowej, a korzystają z niego pracownicy działu utrzymania ruchu oraz wszyscy pozostali pracownicy zakładu uprawnieni do zgłaszanie awarii na liniach produkcyjnych.

Elementy systemu:

 • baza maszyn i urządzeń technicznych,
 • baza części,
 • baza dostawców części,
 • baza zapytań i ofert (dotyczy części),
 • rejestr zapotrzebowań,
 • rejestr czynności i rejestr działań,
 • rejestr dokumentów magazynowych, ruchy magazynowe,
 • system powiadomień mailowych,
 • wydruki i raporty,
 • użytkownicy i uprawnienia

 

Funkcjonalności systemu:
Oprogramowanie wspiera ewidencję maszyn i części, jak również narzędzi pomiarowych czy innej infrastruktury technicznej. Pozwala planować czynności prewencyjne, sprawdzenia i legalizacje, rejestrować czynności naprawcze konieczne ze względu na występujące awarie. Dla operatorów produkcyjnych udostępniono panel do zgłaszania awarii urządzeń. Prowadzeniem działań i ich opisem w systemie zajmuje się pracownik utrzymania ruchu. Ewidencjonuje on poszczególne działania naprawcze, czasy, czy zużycie części.


System posiada wbudowany magazyn części ze stanami minimalnymi. Dostępne są funkcje zgłaszania zapotrzebowania na części z procesem ich akceptacji (zaangażowanie działu zakupów i jednostki akceptującej). Dostępne jest wysyłanie zapytań o części do dostawców i zapisywanie warunków cenowych w postaci ofert.
Dla procesu obsługi czynności prewencyjnych przygotowano szablony działań, czyli gotowe zestawy działań wybierane przez pracownika utrzymania ruchu przy planowaniu czynności prewencyjnych. Każde działanie ma szablonowy czas planowany realizacji. Podczas realizacji czynności prewencyjnej każde wykonywane działanie może mieć podłączoną ewidencję zużytych części.

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • uporządkowanie ewidencji maszyn, części, narzędzi i innych urządzeń podlegających nadzorowi,
 • planowanie działań prewencyjnych i ich przypominanie powiadomieniami mailowymi,
 • kontrola zgłaszanych awarii i czasów realizacji czynności naprawczych,
 • sprawne przeprowadzanie procesu akceptacji zapotrzebowania z wykorzystaniem powiadomień mailowych,
 • prosty monitoring stanu maszyn, bieżących czynności i awarii, raport historii awarii urządzeń,
 • kontrola stanu części zapasowych w magazynie i poziomu ich zużycia,
 • łatwy dostęp do systemu dzięki architekturze internetowej,
 • jedna przejrzysta baza ofert na części wraz z aktualnymi cenami od dostawców

 

Galeria