strona główna / Firma / Terminarz kursów

Terminarz kursów

Firma Galactica we współpracy z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości zaprasza na licencyjne szkolenia dla zarządców nieruchomościami i pośredników nieruchomości.

Kurs licencyjny: pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości

Cele kursu:
Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz uzyskania bezterminowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Uprawnień niezwykle przydatnych w ubieganie się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Wymagania formalne:
posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN.
  • przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
  • otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego np. w kierunku doradztwa rynku nieruchomości.

 

Wykładowcy:
Program kursu realizować będą znani wykładowcy z długoletnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym na rynku nieruchomości.

  • ZbigniewKubiński

  • JanOlczyk

  • TomaszBłeszyński

ZbigniewKubiński

mgr prawa, Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Prawnik, radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie zawodów rynku nieruchomości, na wielu uczelniach w kraju. Występuje jako prelegent podczas konferencji i kongresów branżowych oraz podczas szkoleń w zakresie rynku nieruchomości. Autor wielu wykładów monograficznych z dziedziny prawa obrotu nieruchomościami. Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Wieloletni Członek Zarządu, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Był wiceprzewodniczącym i członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obecnie Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, Wiceprezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich w Łodzi. Współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. Zbigniew Kubiński Magdalena Strzelecka w Łodzi. Otrzymał prestiżowy Złoty Medal Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO.

JanOlczyk

Wykształcenie – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny (kierunek – historia najnowsza, powszechna. Magister) Podyplomowe: Uniwersytet Łódzki, kierunek – filozofia; Szkoła Praw Człowieka, Warszawa; Uniwersytet Łódzki, Podyplomowe Studia Europejskie; Uniwersytet Łódzki, Zarządzanie spółkami kapitałowymi; Instytut Biznesu Kalisz, Zarządzanie projektami Unii Europejskiej; Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Polski Samorząd w Unii Europejskiej: programy, fundusze, procedury. Dyplom technik mechanik. Doświadczenie zawodowe – Prezes zarządu, kierownik ogólny Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych „77” w Łodzi, założyciel i prezes zarządu Widzewskiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przewodniczący Rady Nadzorczej TBS Sp. z o.o. w Zgierzu. członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej rynku nieruchomości, członek zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS. Od 11 lat wykładowca studiów podyplomowych z zakresu rynku nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim – katedra inwestycji i zarządzania nieruchomościami, Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, Wyższej Szkole Zarządzania i Innowacji – Lublin, Naczelnej Organizacji Technicznej O /Łódź, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Jerzego Ziętka Katowice, TNiOK. Laureat rankingu „Gazela Biznesu” w 2004 r. Licencjonowany zarządca nieruchomości Nr 633. Licencja nadana przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2000 r. Dyplom Ministra Skarbu Państwa Nr 2323/2007 złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

TomaszBłeszyński

Doradca rynku nieruchomości, licencjonowany zarządca, pośrednik w obrocie nieruchomościami z ponad 26 letnim stażem. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Aramus S. A. do której należą spółki Północ & Partnerzy Sp. z o.o., Prospector Sp. z o.o., Coach, audytor energetyczny, bloger. Wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach, seminariach, szkoleniach. Autor kilkuset publikacji prasowych w mediach, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych poświeconych min. ekonomicznym, prawnym zagadnieniom polskiego i zagranicznego rynku nieruchomości oraz analiz, raportów, prognoz i komentarzy. Członek min. Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, Wiceprezydent Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości, Prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, członek wielu organizacji biznesowych. Odznaczony w 2013 r. przez Kapitułę Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” za wybitne zasługi na rzecz rozwoju rynku nieruchomości.

 

Program:
Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum programowym dla kursów licencyjnych: “Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i “Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Szczegółowe informacje o licencjach i systemie kompetencyjno – jakościowym F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości są dostępne na stronie www.pppr.pl

 

Licencje:

 

Cena kursu:

1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami: 750 zł brutto

2. Zarządca nieruchomości: 750 zł brutto

3. Kurs łączony (pośrednik + zarządca): 1250 zł brutto

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, papierowej, catering (kawa, herbata, woda, ciastka).

 

Miejsce: Bydgoszcz

 

kurs weekendowy

Zapisy i więcej informacji: biuro@pprn.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy