strona główna / Aktualności

Aktualności

Katalog 5S

Rozwinięcie modułu Dokumenty poprzez utworzenie stałego podkatalogu "Standardy 5S". Wydzielenie uprawnień użytkowników z możliwością dostępu tylko do standardów. Budowa metryki standardu podobna do metryki dokumentu. Możliwość wiązania dokumentów ze... więcej

18

2016-03

Opiniowanie dokumentów

Dla modułu Dokumenty informacja o wymaganej opinii wysyłana z użyciem poczty email. W informacji umieszczono link do formularza, w którym adresat może pobrać dokument oraz wystawić opinię i dodać załączniki. Nie jest przy tym wymagane logowanie się do systemu.

27

2015-07

Moduł brakowań

Rejestr zgłoszonych braków dla wybranych produktów ze wskazaniem kodu wady. Możliwość blokowania produktu.

28

2014-11

Rejestr wyrobów

Dla dostaw, kontroli jakości i reklamacji utworzono nowy rejestr wyrobów, który jest alternatywą dla produktów z modułu Dokumenty. Do wymienionych procesów można podłączać kolekcję wyrobów.

20

2014-07

Funkcja rejestrowania i oceny dostaw

W module Kontrola Jakości systemu Hydra utworzono możliwość rejestrowania dostaw (przychodzących i wychodzących). Dostawa podlega ocenie, a także może być powiązana z kontrolą jakości (np kontrolą dostawy). Baza zarejestrowanych dostaw jest dobrym źródłem informacji do... więcej

25

2013-09

Funkcjonalność tworzenia listy kontrolnej załączanych plików w Galactica Hydra

Do modułu dokumentów dodano funkcjonalność tworzenia listy kontrolnej załączanych plików. Lista ta pozwala kontrolować, czy wszystkie wymagane pliki (załączniki) zostały dodane. Istnieje możliwość tworzenia niezależnej listy dla każdego rodzaju dokumentu, a dla każdej... więcej

11

2013-04

Edytor map procesów w Galactica Hydra

Moduł procesów został wzbogacony o mechanizm tworzenia schematów blokowych. Jest to uniwersalny system bazujący na bibliotece kształtów i linii, za pomocą których w bardzo prosty sposób użytkownik może stworzyć zaawansowany schemat procesu. Dodatkowo... więcej

18

2013-03

Zaawansowane ankiety audytowe w Galactica Hydra

Nowa funkcjonalność oprogramowania Hydra umożliwia przygotowanie dowolnych ankiet  z pogrupowanymi pytaniami. Na każde z pytań użytkownik może udzielić jednej odpowiedzi, z każdą z nich powiązany jest rating, dzięki czemu po wypełnieniu ankiety użytkownik... więcej

27

2013-02

Galactica Hydra w czasopismach

Na łamach kwartalnika „Zarządzanie jakością” ukazała się prezentacja oprogramowania Galactica Hydra. Przedstawiono w niej najważniejsze cechy naszego produktu i wyróżniające funkcje przydatne docelowemu odbiorcy. Firma Galactica została uznana za nowoczesną i... więcej

29

2012-10

Prezentacja Hydry podczas konferencji

Ze względu na duże zainteresowanie oprogramowaniem Galactica Hydra, postanowiliśmy ujawnić się większej rzeszy ludzi. Przy współpracy z firmami Dekra oraz Tuv Akademia Polska uczestniczyliśmy na X Kongresie Menedżerów Jakości oraz XIII Forum Wymiany Doświadczeń dla... więcej

22

2012-10

Nowy moduł kontroli jakości w Galactica Hydra

Galactica Hydra ma już nowy moduł kontroli jakości, który umożliwia ewidencję przeprowadzonych kontroli jakości w przedsiębiorstwie, z ujęciem trzech etapów produkcji: kontroli dostawy towaru, kontroli pośredniej na etapie produkcji, kontroli produktu gotowego. Istnieje... więcej

04

2012-09

Pesa, odbiorcą naszego oprogramowania

Jedno z najdynamiczniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw tj. PESA SA (producent tramwajów i nowoczesnych pociągów) wdraża system Galactica HYDRA, wkrótce Case Study w dziale realizacje.

23

2012-07

Nowy serwis informacyjny dot. produktu Galactica HYDRA

Stworzyliśmy nowy serwis informacyjny dotyczący produktu Galactica HYDRA. Jest to oprogramowanie wspomagające zarządzanie system jakości w organizacji. Oprogramowanie posiada kilka dostępnych modułów, które mogą być dowolnie zestawione wg specyfikacji zamawiającego (dostepne... więcej

17

2012-05