Programowanie systemów informatycznychusługi outsourcingowe

Elastyczne warunki współpracygwarantujemy

Szerokie kompetencje zespołuna wyciągnięcie ręki

strona główna / outsourcing

Outsourcing programistyczny - oprogramowanie i aplikacje dla biznesu

Skontaktuj się z nami

Szkolenia

W ramach świadczonych usług wdrożeniowych i powdrożeniowych Galactica prowadzi szkolenia instruktażowe z obsługi oferowanych systemów. Predyspozycje dydaktyczne i doświadczenie wynikają z przeprowadzania kilkuset szkoleń. Gwarantuje to wysoką jakość i poziom merytoryczny procesu dydaktycznego.

Szkolenia prowadzone w formie:

  • wykładowej - prowadzący przedstawia system, wyjaśnia aspekty związane z pracą w systemie;
  • warsztatowej - w ramach warsztatów użytkownicy zapoznają się z systemem, realizując konkretne zadania związane z pracą w oprogramowaniu. Prowadzący omawia i prezentuje zastosowanie funkcji systemów, uczestnicy szkolenia powtarzają czynności i doskonalą umiejętności. Do szkoleń warsztatowych wymagana jest sala szkoleniowa wyposażona w komputery i łącze internetowe.


Szkolenia mogą być prowadzone w obszarze wszystkich użytkowników systemu, podzielonych wg kompetencji i uprawnień lub tylko dla tzw. liderów. Przeszkolone mogą być wybrane osoby w firmie, tzw. liderzy, którzy przekażą stosowny zakres wiedzy pozostałym użytkownikom. Jeśli klient posiada dział IT lub dział szkoleniowy, szkoleniem mogą być objęte tylko te osoby.

Galactica może przeprowadzić szkolenia w siedzibie klienta (wymagane jest udostępnienie infrastruktury i lokalu dla potrzeb zajęć), w siedzibie Galactica, w Bydgoszczy (dysponujemy laboratorium komputerowym i salą konferencyjną), w wybranym ośrodku szkoleniowym (przy zapewnieniu infrastruktury).

Usługi szkoleniowe kierowane są do:

  • Klientów i ich pracowników
  • Partnerów i firm współpracujących z Galactica
  • Członków stowarzyszeń branżowych


Szkolenia z obsługi produktów branżowych są realizowane wg wypracowanych standardów i scenariuszy. Ich zakres i forma została wypracowana w wyniku gromadzonych doświadczeń. W ramach procesu wdrożeniowego, mogą być opracowane indywidualne szkolenia, wg wymagań klienta, w szczególności dla systemów dedykowanych.

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Znajdziemy rozwiązanie dla Twojej branży 52 520 88 00